VO scholen

Sinds 2015 mogen mogen middelbare scholen het vak Chinese taal & cultuur als examenvak aanbieden in het vwo. Het Antonius College in Gouda en het Pius X college in Almelo zijn daarmee voortvarend aan de slag gegaan. Lees meer.

Een belangrijke taak van het onderwijs is om leerlingen voor te bereiden op de globaliserende samenleving en arbeidsmarkt en hen kennis te laten maken met de Chinese taal & cultuur. Dat kan door een keuzemodule aan te bieden maar ook door het vak als normaal curriculum onderdeel in het lesprogramma op te nemen. Maar welke optie is voor uw school het beste? En wat houdt de keuze voor de ene of de andere optie dan in?

Hierbij kan ik u helpen:

  • Door het geven van een proefles krijgt u zicht op de belangstelling die er bij leerlingen bestaat voor het vak.
  • In aansluiting op de proefles wordt intern gekeken welke optie beter past bij de visie en de missie van de school.
  • In overleg met directie en coördinatoren kan een uitwisselingsprogramma, virtueel dan wel in de praktijk, opgezet worden.
  • Er wordt naar het HSK examen toegewerkt; een internationaal erkend examen Mandarijn Chinees dat door het Confucius Instituut in Groningen en Maastricht, zes maal per jaar georganiseerd wordt.

Voor meer informatie en een eerste overleg kunt u een mail sturen.